Bärbel Praun – The Plastic Laboratory

[EN] From the 14th of December XPO shows the exhibition ‘The Plastic Laboratory’ by ARE (Artist Residencies Enschede) guest Bärbel Praun.

Opening: 14/12/2017 at 17:00
Period: 14/12 – 17/12/2017
Open: Fri/ Sat/ Sun 12:00 – 17:00

At Sunday 17/12/2017 Bärbel Praun will be in the space to talk about her exhibition in a little tour. There will be two starting moments to join in at the tours, at 13:00 and at 15:00.

The Plastic Laboratory

Obsessed with plastic, waste and consumerism, Bärbel Praun presents in ‘The Plastic Laboratory’ various ‘exercises’ and ‘field researches’ of hers dealing with these topics. How do we respond to overwhelming facts of climate change and global warming? How would one be able to really understand these numbers we daily read in the newspapers, how to react? Is
there any solution to all of this?

The English philosopher Timothy Morton whose work explores the intersection of ecological studies gives this issue a name: hyperobjects. This term has been put forward to explain objects so massively distributed in time and space as to transcend localization like such gigantic entities such as climate change that the risk of abstraction, distance and denial is extremely high.

Confronting herself with both the feelings of awkwardness and numbness and the urge to react and act throughout the work process resulted in various ‘exercises’. In translating this encircling noise allowed her to give the unspeakable, the invisible and the vast matter a space, form and voice.
Within installation, photography and video performance she creates a space for exploration – a world between frustration and fascination.


[NL] Vanaf 14 december toont XPO de tentoonstelling ‘The Plastic Laboratory’ van ARE (Artist Residencies Enschede) gast Bärbel Praun.

Opening: 14/12/2017 om 17:00 uur
Periode: 14/12 – 17/12/2017
Open: vr / za / zo 12:00 – 17:00 uur

Op zondag 17/12/2017 is Bärbel Praun in de ruimte om tijdens een kleine rondleiding over haar tentoonstelling te vertellen. Er zijn twee startmomenten om deel te nemen aan de rondleidingen, om 13.00 uur en om 15.00 uur.

The Plastic Laboratory
(Het plastic laboratorium)

Geobsedeerd door plastic, afval en consumentisme presenteert Bärbel Praun in ‘The Plastic Laboratory’ verschillende ‘oefeningen’ en ‘veldonderzoeken’ van haar die deze onderwerpen behandelen. Hoe reageren we op overweldigende feiten over klimaatverandering en het broeikaseffect? Hoe zou men deze aantallen echt kunnen begrijpen die we dagelijks in de kranten lezen, hoe te reageren? Is er een oplossing voor dit alles?

De Engelse filosoof Timothy Morton, wiens werk de overlapping van ecologische studies verkent, geeft deze kwestie een naam: hyperobjects. Deze term is aangevoerd om objecten te verklaren die zo massaal zijn verdeeld in tijd en ruimte dat ze de lokalisatie overstijgen, zoals dergelijke gigantische entiteiten als klimaatverandering, dat het risico van abstractie, afstand en ontkenning extreem groot is.

De confrontatie met zowel de gevoelens van onhandigheid en gevoelloosheid als de drang om te reageren en te handelen gedurende het hele werkproces resulteerde in verschillende ‘oefeningen’. Door het vertalen van dit omringende geluid kon ze het onuitsprekelijke, het onzichtbare en de grote materie een ruimte, vorm en stem geven.
Binnen installatie, fotografie en videoprestaties creëert ze een ruimte voor verkenning – een wereld tussen frustratie en fascinatie.

www.areholland.com
http://paper-journal.com/barbel-praun-2/
https://www.idoart.dk/blog/we-can-stay-here-while-we-wait-barbel-praun